سهام شرکت پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

آخرین قیمت سهام پالايش نفت بندرعباس (شبندر) : 10,693 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 28 مهر 1393
آخرین قیمت : 10,693 ریال
نسبت به دیروز : 123- ریال
درصد تغییر: -1.14 %
قیمت آغازین: 10,501 ریال
آخرین معامله: 10,650 ریال
بالاترین قیمت: 10,790 ریال
روز گذشته: 10,816 ریال
EPS: 2187
P/E: 4.9
حجم معاملات: 2,883,399
ارزش معاملات: 30676 م.ر
تعداد: 1051
تاثیر در شاخص: -36.15 %
ارزش بازار: 147,563,400 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
شبريز پالايش نفت تبريز
19,417 ریال 35- -0.18%
شبندر4 (پالايش نفت بندرعباس (عمده
--- --- ---
شبهرن نفت‌ بهران‌
22,194 ریال 385- -1.71%
شپنا پالايش نفت اصفهان
27,274 ریال 126 0.46%
شپنا4 (پالايش نفت اصفهان (عمده
34,100 ریال 7,569 28.53%
شنفت نفت‌ پارس‌
12,133 ریال 18- -0.15%
ونفت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,393 ریال 35 1.48%
ونفت4 (سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (عمده
--- --- ---
ونفتح ح . سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,916 ریال 216 8%