سهام شرکت پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

آخرین قیمت سهام پالايش نفت بندرعباس (شبندر) : 12,114 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 12,114 ریال
نسبت به دیروز : 462 ریال
درصد تغییر: 4 %
قیمت آغازین: 11,900 ریال
آخرین معامله: 12,118 ریال
بالاترین قیمت: 12,118 ریال
روز گذشته: 11,652 ریال
EPS: 2266
P/E: 5.3
حجم معاملات: 13,863,354
ارزش معاملات: 167937 م.ر
تعداد: 3011
تاثیر در شاخص: 130.63 %
ارزش بازار: 167,173,200 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
شبريز پالايش نفت تبريز
20,980 ریال 118 0.66%
شبندر4 (پالايش نفت بندرعباس (عمده
--- --- ---
شبهرن نفت‌ بهران‌
27,724 ریال 82 2.38%
شپنا پالايش نفت اصفهان
27,274 ریال 126 0.46%
شپنا4 (پالايش نفت اصفهان (عمده
34,100 ریال 7,569 28.53%
شنفت نفت‌ پارس‌
41,158 ریال 14- -4%
ونفت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,340 ریال 90 4%
ونفت4 (سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (عمده
--- --- ---
ونفتح ح . سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,916 ریال 216 8%