سهام شرکت نفت‌ بهران‌ (شبهرن)

آخرین قیمت سهام نفت‌ بهران‌ (شبهرن) : 27,724 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
آخرین قیمت : 27,724 ریال
نسبت به دیروز : 82 ریال
درصد تغییر: 2.38 %
قیمت آغازین: 26,811 ریال
آخرین معامله: 28,300 ریال
بالاترین قیمت: 28,450 ریال
روز گذشته: 27,642 ریال
EPS: 8076
P/E: 3.4
حجم معاملات: 563,316
ارزش معاملات: 15634 م.ر
تعداد: 415
تاثیر در شاخص: 1.61 %
ارزش بازار: 26,615,040 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نفت‌ بهران‌ (شبهرن)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
شبريز پالايش نفت تبريز
20,980 ریال 118 0.66%
شبندر پالايش نفت بندرعباس
12,114 ریال 462 4%
شبندر4 (پالايش نفت بندرعباس (عمده
--- --- ---
شپنا پالايش نفت اصفهان
27,274 ریال 126 0.46%
شپنا4 (پالايش نفت اصفهان (عمده
34,100 ریال 7,569 28.53%
شنفت نفت‌ پارس‌
41,158 ریال 14- -4%
ونفت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,340 ریال 90 4%
ونفت4 (سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (عمده
--- --- ---
ونفتح ح . سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
2,916 ریال 216 8%